Skulptör

Arbetar i gotländsk kalksten och i marmor.
Bosatt på Gotland, där han arbetar på Folkuniversitetet.
Dragan arbetar också i Italien, då hans arbete på Folkuniversitet tillåter det.
Hästhuvuden, tjurar och skålar utstrålar mycket kraft och skönhet.