Välkomna!

Samlingsutställning
1
– 18 april

TRE KONSTNÄRER MED MÅLERI
BG Karlsson
Magnus Larsson
Allan Madsen

ÖPPETTIDER:
FRED-LÖRD-SÖND 12-16
Annan tid enligt överenskommelse per tele:
0707 471743

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheternas och respektive regions riktlinjer.